ăn chơi ở Trung Quốc bằng phương tiện gì

ăn chơi ở Trung Quốc bằng phương tiện gì