TOUR TRỌN GÓI

Khởi hành từ :

Chọn ngày khởi hành :

Điểm đến :

Nội Mông

Quý Châu

Thẩm Quyến

Cam Tự Châu

Quảng Châu

Hạ Môn

Tô Châu

Trùng Khánh

Bắc Kinh

TGia Giới

Cổ Trấn

Lệ Giang

Shangri La

Vũ Long

Vũ Hán

Nam Ninh

Quế Lâm

Thượng Hải

Hàng Châu

Chọn giá tối đa :

Đ

Chỉ hiện tour khuyến mãi

Số ngày :

3 - 6 Ngày

6 - 9 Ngày

Tour theo loại hình :

Tour trọn gói

Tour theo chất lượng :

Cao cấp

Tiêu chuẩn