Tân Giới - New Territories

Tân Giới – New Territories là một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông. Khám phá Tân Giới – Vùng lãnh thổ mới này du khách sẽ được hòa mình trong những điểm nổi tiếng: bán đảo Sai Kung, Sheung Shui…