Từ trên cao, trung tâm như con chim sẵn sàng tung cánh bay vào biển khơi

Từ trên cao, trung tâm như con chim sẵn sàng tung cánh bay vào biển khơi

Từ trên cao, trung tâm như con chim sẵn sàng tung cánh bay vào biển khơi

Từ trên cao, trung tâm như con chim sẵn sàng tung cánh bay vào biển khơi

Từ trên cao, trung tâm như con chim sẵn sàng tung cánh bay vào biển khơi

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng thẻ HTML và các thuộc tính:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>